WPROWADZENIE

 

Z API OpenStack możesz skorzystać, aby zdalnie lub automatycznie zarządzać serwerami w swojej chmurze.

 

Dostępne są API dla następujących modułów OpenStack:

 

Keystone (Identity Service) – zarządzanie autoryzacją

Nova (Compute) – zarządzanie instancjami obliczeniowymi

Cinder (Block Storage) – zarządzanie wolumenami (dyskami wirtualnymi) dla instancji

 

Korzystanie z API zawsze rozpoczyna się od autoryzacji poprzez Keystone, który zwraca unikalny token wygenerowany dla danego klienta oraz adresy dostępu do pozostałych interfejsów (tzw. ”endpoints”):

 

https://api.serwery.pl:5000/v2.0/

 

Kolejne requesty w danej sesji powinny być wykonywane z użyciem tokena zamiast hasła użytkownika.

 

Nazwy używane w APIodpowiadają nazwenictwu stosowanemu w OpenStack:

 

Tenant – projekt (grupa) skupiający użytkowników danej chmury

User – użytkownik, zawsze przynależący do jednego lub więcej projektów

Token – unikalny token autoryzacyjny generowany przez moduł keystone, używany w requestach zamiast hasła

Endpoint – punkt dostępu przez API do danego modułu OpenStack; każdy endpoint posiada administracyjny i publiczny URL,

Flavor – predefiniowsana konfiguracja serwera wirtualnego – składa się na nią moc obliczeniowa, RAM i powierzchnia dyskowa

Image – zestaw plików służący do budowy I odbudowy serwera – może być to kompletny system operacyjny, snapshot systemu z wprowadzonymi zmianami lub inny zestaw

Snapshot – kopia ('zrzut') wolumenu / serwera, stanowiąca jego dokładne odwzorowanie w momencie wykonywania snapshota

 

 

 

KOMUNIKACJA

 

Z API możesz komunikować się mi. in. Poprzez:

 

cURL ( http://curl.haxx.se/ ) - w formie narzędzia w wierszu poleceń (powszechnie dostępne w systemach Gnu/Linux), lub poprzez interfejs dowolnego języka programowania obsługującego cURL.

 

Narzędzia dostarczone przez OpenStack ( http://docs.openstack.org/api/quick-start/content/index.html#cli-intro ) - uruchamiane w wierszu poleceń. Dla każdego modułu istnieje osobny klient (nova, keystone, cinder).

 

Python – narzędzia OpenStack udostępniają także bibliotekę dla języka Python (każdy moduł korzysta z osobnej biblioteki). Automatyzują wiele czynności I pozwalają na programowanie obiektowe, składnia różni się jednak od samego API.

 

Każdy z klientów OpenStack musi zostać zainstalowany osobno, po jego zainstalowaniu dostępne jest zarówno narzędzie CLI, jak i biblioteka Python:

 

poprzez zarządzanie pakietami w systemie (np. apt-get):

 

sudo apt-get install python-keystoneclient
sudo apt-get install python-novaclient
sudo apt-get install python-cinderclient

 

poprzez zarządzanie pakietami Python (python-pip):

 

sudo pip install python-keystoneclient
sudo pip install python-novaclient
sudo pip install python-cinderclient

 

 

 

 

 

 

 

 

KEYSTONE

 

KEYSTONE (Identity API v2.0)

(http://developer.openstack.org/api-ref-identity-v2.html)

Autoryzacja

https://api.serwery.pl:5000/v2.0/

 

TOKENS

 

Kluczowy element api – umożliwia autoryzację i dostęp do pozostałych modułów

 

Request

Adres

Opis

Parametry requestu

Parametry odpowiedzi

POST

/v2.0/tokens

Uwierzytelnia uzytkownika, generuje token używany w dalszych requestach do pozostałych elementów API

tenantName (plain, xsd:string)

nazwa tenanta (projektu) do którego należy użytkownik autoryzujący się. Nie można zastosować, jesli definiowany jest parametr tenantId

tenantId (plain, capi:UUID)

unikalny ID tenanta. Nie można zastosować, jesli definiowany jest tenantName

 

passwordCredentials (plain, xsd:string)

Obiekt przechowujący dane autoryzacyjne (nazwa użytkownika I hasło lub token)

 

username (plain, xsd:string)

Nazwa użytkownika autoryzującego się

 

password (plain, xsd:string)

Hasło uzytkownika – jesli nie jest podawane, musi zostać podany token

 

token (plain, xsd:string)

Obiekt przechowujący ID tokena wygenerowanego przez keystone. Jeśli nie był jeszcze generowany, musi zostać podane hasło. Jeśli request nie przekazuje hasła, token jest wymagany.

Id (plain, xsd:string)

Id tokena – wymagane, jesli podawany jest token.

access (plain, xsd:string)

obiekt access

 

token (plain, xsd:string )

obiekt token

 

issued_at (plain, xsd:string)

Timestamp określajacy czas wystawienia tokena

 

expires (plain, xsd:string)

Timestamp okreslający czas wygaśnięcia tokena

 

id (plain ,xsd:string)

Token uwierzytelniający

 

tenant (plain :xsd:string)

Obiekt typu tenant (projekt)

 

description (plain, xsd:string)

opis tenanta (projektu). Null, jesli opis nie jest ustawiony

 

enabled (plain, xsd:boolean)

Wskazuje, czy tenant(projekt) jest włączony, czy wyłączony

 

id (plain, xsd:string)

ID Tenanta

 

name (plain, xsd:string)

Nazwa Tenanta.

 

serviceCatalog (plain, xsd:string)

Obiekt service Catalog

 

endpoints (plain, xsd:string)

Jeden lub więcej obiektów endpoint zawierających punkty dostępowe do pozostałych elementów API. Każdy obiekt wskazuje adminURL, region, internalURL, id, oraz publicURL dla punktu dostępowego..

 

endpoints_links (plain, xsd:string)

Linki dla punktu dostepowego

 

type (plain. xsd:string)

Typ punktu dostępowego

 

name (plain, xsd:string)

Nazwa punktu dostępowego

 

user (plain, xsd:string)

Obiekt user, zawierający username, roles_links, id, roles, oraz name.

 

metadata (plain, xsd:string)

Obiekt zawierający metadane

A metadata object.

 

Przykłady parametrów:

 

PRZYKŁAD 1:

 

{
"auth": {
"tenantName": "demo",
"passwordCredentials": {
"username": "demo",
"password": "devstack"
}
}
}

 

 

PRZYKŁAD 2:

 

{
"auth": {
"tenantName": "demo",
"token": {
"id": "cbc36478b0bd8e67e89469c7749d4127"
}
}
}

 

 

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:

 

{
"access": {
"token": {
"issued_at": "2014-01-30T15:30:58.819584",
"expires": "2014-01-31T15:30:58Z",
"id": "aaaaa-bbbbb-ccccc-dddd",
"tenant": {
"description": null,
"enabled": true,
"id": "fc394f2ab2df4114bde39905f800dc57",
"name": "demo"
}
},
"serviceCatalog": [
{
"endpoints": [
{
"adminURL": "http://23.253.72.207:8774/v2/fc394f2ab2df4114bde39905f800dc57",
"region": "RegionOne",
"internalURL": "http://23.253.72.207:8774/v2/fc394f2ab2df4114bde39905f800dc57",
"id": "2dad48f09e2a447a9bf852bcd93548ef",
"publicURL": "http://23.253.72.207:8774/v2/fc394f2ab2df4114bde39905f800dc57"
}
],
"endpoints_links": [],
"type": "compute",
"name": "nova"
},
{
"endpoints": [
{
"adminURL": "http://23.253.72.207:9696/",
"region": "RegionOne",
"internalURL": "http://23.253.72.207:9696/",
"id": "97c526db8d7a4c88bbb8d68db1bdcdb8",
"publicURL": "http://23.253.72.207:9696/"
}
],
"endpoints_links": [],
"type": "network",
"name": "neutron"
},
{
"endpoints": [
{
"adminURL": "http://23.253.72.207:8776/v2/fc394f2ab2df4114bde39905f800dc57",
"region": "RegionOne",
"internalURL": "http://23.253.72.207:8776/v2/fc394f2ab2df4114bde39905f800dc57",
"id": "93f86dfcbba143a39a33d0c2cd424870",
"publicURL": "http://23.253.72.207:8776/v2/fc394f2ab2df4114bde39905f800dc57"
}
],
"endpoints_links": [],
"type": "volumev2",
"name": "cinder"
},
{
"endpoints": [
{
"adminURL": "http://23.253.72.207:8774/v3",
"region": "RegionOne",
"internalURL": "http://23.253.72.207:8774/v3",
"id": "3eb274b12b1d47b2abc536038d87339e",
"publicURL": "http://23.253.72.207:8774/v3"
}
],
"endpoints_links": [],
"type": "computev3",
"name": "nova"
},
{
"endpoints": [
{
"adminURL": "http://23.253.72.207:3333",
"region": "RegionOne",
"internalURL": "http://23.253.72.207:3333",
"id": "957f1e54afc64d33a62099faa5e980a2",
"publicURL": "http://23.253.72.207:3333"
}
],
"endpoints_links": [],
"type": "s3",
"name": "s3"
},
{
"endpoints": [
{
"adminURL": "http://23.253.72.207:9292",
"region": "RegionOne",
"internalURL": "http://23.253.72.207:9292",
"id": "27d5749f36864c7d96bebf84a5ec9767",
"publicURL": "http://23.253.72.207:9292"
}
],
"endpoints_links": [],
"type": "image",
"name": "glance"
},
{
"endpoints": [
{
"adminURL": "http://23.253.72.207:8776/v1/fc394f2ab2df4114bde39905f800dc57",
"region": "RegionOne",
"internalURL": "http://23.253.72.207:8776/v1/fc394f2ab2df4114bde39905f800dc57",
"id": "37c83a2157f944f1972e74658aa0b139",
"publicURL": "http://23.253.72.207:8776/v1/fc394f2ab2df4114bde39905f800dc57"
}
],
"endpoints_links": [],
"type": "volume",
"name": "cinder"
},
{
"endpoints": [
{
"adminURL": "http://23.253.72.207:8773/services/Admin",
"region": "RegionOne",
"internalURL": "http://23.253.72.207:8773/services/Cloud",
"id": "289b59289d6048e2912b327e5d3240ca",
"publicURL": "http://23.253.72.207:8773/services/Cloud"
}
],
"endpoints_links": [],
"type": "ec2",
"name": "ec2"
},
{
"endpoints": [
{
"adminURL": "http://23.253.72.207:8080",
"region": "RegionOne",
"internalURL": "http://23.253.72.207:8080/v1/AUTH_fc394f2ab2df4114bde39905f800dc57",
"id": "16b76b5e5b7d48039a6e4cc3129545f3",
"publicURL": "http://23.253.72.207:8080/v1/AUTH_fc394f2ab2df4114bde39905f800dc57"
}
],
"endpoints_links": [],
"type": "object-store",
"name": "swift"
},
{
"endpoints": [
{
"adminURL": "http://23.253.72.207:35357/v2.0",
"region": "RegionOne",
"internalURL": "http://23.253.72.207:5000/v2.0",
"id": "26af053673df4ef3a2340c4239e21ea2",
"publicURL": "http://23.253.72.207:5000/v2.0"
}
],
"endpoints_links": [],
"type": "identity",
"name": "keystone"
}
],
"user": {
"username": "demo",
"roles_links": [],
"id": "9a6590b2ab024747bc2167c4e064d00d",
"roles": [
{
"name": "Member"
},
{
"name": "anotherrole"
}
],
"name": "demo"
},
"metadata": {
"is_admin": 0,
"roles": [
"7598ac3c634d4c3da4b9126a5f67ca2b",
"f95c0ab82d6045d9805033ee1fbc80d4"
]
}
}
}

 

 

API VERSIONS

 

Request

Adres

Opis

Parametry requestu

Parametry odpowiedzi

GET

/

Zwraca informacje o wszystkich wersjach Identity API

Brak

Wskazane w przykładowej odpowiedzi

 

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:

 

{
"version": {
"status": "stable",
"updated": "2014-04-17T00:00:00Z",
"media-types": [
{
"base": "application/json",
"type": "application/vnd.openstack.identity-v2.0+json"
},
{
"base": "application/xml",
"type": "application/vnd.openstack.identity-v2.0+xml"
}
],
"id": "v2.0",
"links": [
{
"href": "http://23.253.228.211:5000/v2.0/",
"rel": "self"
},
{
"href": "http://docs.openstack.org/api/openstack-identity-service/2.0/content/",
"type": "text/html",
"rel": "describedby"
},
{
"href": "http://docs.openstack.org/api/openstack-identity-service/2.0/identity-dev-guide-2.0.pdf",
"type": "application/pdf",
"rel": "describedby"
}
]
}
}

 

 

Request

Adres

Opis

Parametry requestu

Parametry odpowiedzi

GET

/v2.0

Zwraca szczegółowe informacje o Identity API v2.0

Brak

Wskazane w przykładowej odpowiedzi

 

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:

 

{
"version": {
"status": "stable",
"updated": "2013-03-06T00:00:00Z",
"media-types": [
{
"base": "application/json",
"type": "application/vnd.openstack.identity-v3+json"
},
{
"base": "application/xml",
"type": "application/vnd.openstack.identity-v3+xml"
}
],
"id": "v3.0",
"links": [
{
"href": "http://23.253.228.211:35357/v3/",
"rel": "self"
}
]
}
}

 

 

 

NOVA

NOVA (Compute API v2)

(http://developer.openstack.org/api-ref-compute-v2.html)

 

zarządzanie instancjami obliczeniowymi

 

Adres punktu dostępowego (public url) przekazuje Keystone podczas autoryzacji

 

 

SERVERS

Listuje, tworzy, podaje szczegóły aktualizuje I usuwa serwery

 

Request

Adres

Opis

Parametry requestu

Parametry odpowiedzi

GET

/v2/{tenant_id}/servers

Listuje ID, nazwy I linki do serwerów należących do wskazanego tenanta (projektu)

changes-since (opcjonalny, query, xsd:dateTime )

Filtr: timestamp określający wylistowanie instancji które zmienily status od wskazanego czasu

 

image (Opcjonalny, query, xsd:anyURI )

Filtr: Zawężenie wyników do obrazu (np. Systemu operacyjnego) na podstawie którego zakładana była instancja, format URL

 

flavor (Opcjonalny, query, xsd:anyURI)

Filtr: Zawężenie wyników do konkretnego rodzaju instancji (flavor), format URL

 

name (Opcjonalny, query, xsd:string)

Filtr: Nazwa serwera (zawężenie wyniku zapytania) – string.

 

limit (Opcjonalny, query, xsd:int)

Integer określanjący limit wartości które mają zostać zwrócone

 

status (Opcjonalny, query, csapi:ServerStatus )

Filtr: zawężenie wyniku do serwerów o określonym statusie, na przykład “ACTIVE”

 

host (Opcjonalny, query, xsd:string)

Nazwa hosta z którego serwery mają zostać wylistowane

servers (plain, csapi:ServersWithOnlyIDsNamesLinks )

Lista serwerów

 

next (Opcjonalny, plain, xsd:anyURI )

Przenosi do kolejnego obiektu metadanych

 

previous (Opcjonalny, plain, xsd:anyURI)

Przenosi do poprzedniego obiektu metadanych

 

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:

 

{
"servers": [
{
"id": "616fb98f-46ca-475e-917e-2563e5a8cd19",
"links": [
{
"href": "http://api.serwery.pl/v2/openstack/servers/616fb98f-46ca-475e-917e-2563e5a8cd19",
"rel": "self"
},
{
"href": "http://api.serwery.pl/openstack/servers/616fb98f-46ca-475e-917e-2563e5a8cd19",
"rel": "bookmark"
}
],
"name": "new-server-test"
}
]
}

 

 

Request

Adres

Opis

Parametry requestu

Parametry odpowiedzi

POST

/v2/{tenant_id}/servers

Tworzy serwer

security_groups (Opcjonalny, plain, xsd:string)

Obiekt security groups

 

security_group (Opcjonalny, plain, xsd:string)

Jeden lub więcej obiektow security group. Sprecyzuj nazwę grupy w atrybucie 'name'. Jesli parametr jest pominięty, serwer zostanie stworzony w domyślnej grupie.

 

user_data (Opcjonalny, plain, xsd:string)

Informacje konfiguracyjne lub skrypt do uruchomienia podczas startu serwera. MUSI być zakodowany w Base64

 

availability_zone (Opcjonalny, plain, xsd:string)

Availability zone (sieć) serwera

 

server (plain, csapi:ServerForCreate )

Obiekt serwera

 

imageRef (plain, csapi:string)

Referencja do obrazu na bazie którego powstaje instancja

ID lub pełny URL

 

flavorRef (plain, csapi:string)

Referencja do flavor (rodzaju) serwera – ID lub URL.

 

networks (Opcjonalny, plain, xsd:string)

Obiekt networks. Domyślnie serwer posiada sostęp do wszystkich sieci danego tenanta (projektu)

 

Na serwerze zostaną stworzone NIC jesli zostały zdefiniowane: nova-network jesli podano UUID w atrybucie uuid

neutron network, jesli podano UUID w atrybucie port

 

 

uuid (Opcjonalny, plain xsd:string)

atrybut uuid dla nova-network

 

port (Opcjonalny, plain, xsd:string)

atrybut port dla neutron network

 

fixed_ip (Opcjonalny, plain, xsd:string)

Stały adres IP dla NIC, akceptowany przez sieć neutron I nova

 

name (plain, csapi:string)

nazwa serwera

 

metadata (Opcjonalny, plain, csapi:string)

Metadane par klucza I wartości (maksymalnie 255 bajtów każdy)

 

personality (Opcjonalny, plain, csapi:string )

Ścieżka I zawartość podawane serwerowi przy starcie. Maksymalna wielkość ścieżki: 255 bajtów (limit dotyczy rozkodowanej formy)

security_groups (Opcjonalny, plain, xsd:string)

Obiekt security groups

 

security_group (Opcjonalny, plain, xsd:string)

Jeden lub więcej obiektow security group. Sprecyzuj nazwę grupy w atrybucie 'name'. Jesli parametr jest pominięty, serwer zostanie stworzony w domyślnej grupie.

 

user_data (Opcjonalny, plain, xsd:string)

Informacje konfiguracyjne lub skrypt do uruchomienia podczas startu serwera. MUSI być zakodowany w Base64

 

availability_zone (Opcjonalny, plain, xsd:string)

Availability zone (sieć) serwera

 

server (plain, csapi:ServerForCreate )

Obiekt serwera

 

imageRef (plain, csapi:string)

Referencja do obrazu na bazie którego powstaje instancja

ID lub pełny URL

 

flavorRef (plain, csapi:string)

Referencja do flavor (rodzaju) serwera – ID lub URL.

 

networks (Opcjonalny, plain, xsd:string)

Obiekt networks. Domyślnie serwer posiada sostęp do wszystkich sieci danego tenanta (projektu)

 

Na serwerze zostaną stworzone NIC jesli zostały zdefiniowane: nova-network jesli podano UUID w atrybucie uuid

neutron network, jesli podano UUID w atrybucie port

 

 

uuid (Opcjonalny, plain xsd:string)

atrybut uuid dla nova-network

 

port (Opcjonalny, plain, xsd:string)

atrybut port dla neutron network

 

fixed_ip (Opcjonalny, plain, xsd:string)

Stały adres IP dla NIC, akceptowany przez sieć neutron I nova

 

name (plain, csapi:string)

nazwa serwera

 

metadata (Opcjonalny, plain, csapi:string)

Metadane par klucza I wartości (maksymalnie 255 bajtów każdy)

 

personality (Opcjonalny, plain, csapi:string )

Ścieżka I zawartość podawane serwerowi przy starcie. Maksymalna wielkość ścieżki: 255 bajtów (limit dotyczy rozkodowanej formy)

 

PRZYKŁADOWY REQUEST:

 

{
"server": {
"name": "server-test-1",
"imageRef": "b5660a6e-4b46-4be3-9707-6b47221b454f",
"flavorRef": "2",
"max_count": 1,
"min_count": 1,
"networks": [
{
"uuid": "d32019d3-bc6e-4319-9c1d-6722fc136a22"
}
],
"security_groups": [
{
"name": "default"
},
{
"name": "another-secgroup-name"
}
]
}
}

 

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:

 

{
"server": {
"security_groups": [
{
"name": "default"
}
],
"OS-DCF:diskConfig": "MANUAL",
"id": "c6d04159-9bfc-4ab8-823d-0d5ca2abe152",
"links": [
{
"href": "http://166.78.46.130:8774/v2/4fd44f30292945e481c7b8a0c8908869/servers/c6d04159-9bfc-4ab8-823d-0d5ca2abe152",
"rel": "self"
},
{
"href": "http://166.78.46.130:8774/4fd44f30292945e481c7b8a0c8908869/servers/c6d04159-9bfc-4ab8-823d-0d5ca2abe152",
"rel": "bookmark"
}
],
"adminPass": "aabbccddeeff"
}
}

 

 

Request

Adres

Opis

Parametry requestu

Parametry odpowiedzi

GET

/v2/{tenant_id}/servers/detail

Listuje szczególy wszystkich serwerów

changes-since (opcjonalny, query, xsd:dateTime )

Filtr: timestamp określający wylistowanie instancji które zmienily status od wskazanego czasu

 

image (Opcjonalny, query, xsd:anyURI )

Filtr: Zawężenie wyników do obrazu (np. Systemu operacyjnego) na podstawie którego zakładana była instancja, format URL

 

flavor (Opcjonalny, query, xsd:anyURI)

Filtr: Zawężenie wyników do konkretnego rodzaju instancji (flavor), format URL

 

name (Opcjonalny, query, xsd:string)

Filtr: Nazwa serwera (zawężenie wyniku zapytania) – string.

 

limit (Opcjonalny, query, xsd:int)

Integer określanjący limit wartości które mają zostać zwrócone

 

status (Opcjonalny, query, csapi:ServerStatus )

Filtr: zawężenie wyniku do serwerów o określonym statusie, na przykład “ACTIVE”

 

host (Opcjonalny, query, xsd:string)

Nazwa hosta z którego serwery mają zostać wylistowane

next (Opcjonalny, plain, xsd:anyURI )

Przenosi do kolejnego obiektu metadanych

 

previous (Opcjonalny, plain, xsd:anyURI)

Przenosi do poprzedniego obiektu metadanych

 

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:

 

{
"servers": [
{
"accessIPv4": "",
"accessIPv6": "",
"addresses": {
"private": [
{
"addr": "192.168.0.3",
"version": 4
}
]
},
"created": "2012-09-07T16:56:37Z",
"flavor": {
"id": "1",
"links": [
{
"href": "http://api.serwery.pl/openstack/flavors/1",
"rel": "bookmark"
}
]
},
"hostId": "16d193736a5cfdb60c697ca27ad071d6126fa13baeb670fc9d10645e",
"id": "05184ba3-00ba-4fbc-b7a2-03b62b884931",
"image": {
"id": "70a599e0-31e7-49b7-b260-868f441e862b",
"links": [
{
"href": "http://api.serwery.pl/openstack/images/70a599e0-31e7-49b7-b260-868f441e862b",
"rel": "bookmark"
}
]
},
"links": [
{
"href": "http://api.serwery.pl/v2/openstack/servers/05184ba3-00ba-4fbc-b7a2-03b62b884931",
"rel": "self"
},
{
"href": "http://api.serwery.pl/openstack/servers/05184ba3-00ba-4fbc-b7a2-03b62b884931",
"rel": "bookmark"
}
],
"metadata": {
"My Server Name": "Apache1"
},
"name": "new-server-test",
"progress": 0,
"status": "ACTIVE",
"tenant_id": "openstack",
"updated": "2012-09-07T16:56:37Z",
"user_id": "fake"
}
]
}

 

 

Request

Adres

Opis

Parametry requestu

Parametry odpowiedzi

GET

/v2/{tenant_id}/servers/{server_id}

Zwraca szczegółowe informacje o wskazanym serwerze

Brak

Wskazane w przykładowej odpowiedzi

 

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:

 

{
"server": {
"accessIPv4": "",
"accessIPv6": "",
"addresses": {
"private": [
{
"addr": "192.168.0.3",
"version": 4
}
]
},
"created": "2012-08-20T21:11:09Z",
"flavor": {
"id": "1",
"links": [
{
"href": "http://api.serwery.pl/openstack/flavors/1",
"rel": "bookmark"
}
]
},
"hostId": "65201c14a29663e06d0748e561207d998b343e1d164bfa0aafa9c45d",
"id": "893c7791-f1df-4c3d-8383-3caae9656c62",
"image": {
"id": "70a599e0-31e7-49b7-b260-868f441e862b",
"links": [
{
"href": "http://api.serwery.pl/openstack/images/70a599e0-31e7-49b7-b260-868f441e862b",
"rel": "bookmark"
}
]
},
"links": [
{
"href": "http://api.serwery.pl/v2/openstack/servers/893c7791-f1df-4c3d-8383-3caae9656c62",
"rel": "self"
},
{
"href": "http://api.serwery.pl/openstack/servers/893c7791-f1df-4c3d-8383-3caae9656c62",
"rel": "bookmark"
}
],
"metadata": {
"My Server Name": "Apache1"
},
"name": "new-server-test",
"progress": 0,
"status": "ACTIVE",
"tenant_id": "openstack",
"updated": "2012-08-20T21:11:09Z",
"user_id": "fake"
}
}

 

 

 

 

Request

Adres

Opis

Parametry requestu

Parametry odpowiedzi

PUT

/v2/{tenant_id}/servers/{server_id}

Aktualizuje atrybuty wskazanego serwera

name (Opcjonalny, plain, csapi:ServerForUpdate)

Nazwa na którą ma zostać zamieniona obecna nazwa serwera. W przypadku zmiany nazwy, naswa hosta nie ulega zmianie.

Nazwa NIE musi być unikatowa (serwery rozpoznawane są po unikalnym ID)

 

accessIPv4 (Opcjonalny, plain, csapi:ServerForUpdate)

adres IPv4

 

accessIPv6 (Opcjonalny, plain, csapi:ServerForUpdate )

adres IPv6

Wskazane w przykładowej odpowiedzi

 

 

PRZYKŁADOWY REQUEST 1:

 

{
"server": {
"name": "new-server-test"
}
}

 

 

 

 

PRZYKŁADOWY REQUEST 2:

{
"server": {
"accessIPv4": "67.23.10.132",
"accessIPv6": "::babe:67.23.10.132"
}
}

 

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:

 

{
"server": {
"id": "52415800-8b69-11e0-9b19-734f565bc83b",
"tenant_id": "1234",
"user_id": "5678",
"name": "new-server-test",
"created": "2010-11-11T12:00:00Z",
"updated": "2010-11-12T12:44:44Z",
"hostId": "e4d909c290d0fb1ca068ffaddf22cbd0",
"accessIPv4": "67.23.10.138",
"accessIPv6": "::babe:67.23.10.138",
"progress": 0,
"status": "ACTIVE",
"image": {
"id": "52415800-8b69-11e0-9b19-734f6f006e54",
"name": "CentOS 5.2",
"links": [
{
"rel": "self",
"href": "http://servers.api.openstack.org/v2/1234/images/52415800-8b69-11e0-9b19-734f6f006e54"
},
{
"rel": "bookmark",
"href": "http://servers.api.openstack.org/1234/images/52415800-8b69-11e0-9b19-734f6f006e54"
}
]
},
"flavor": {
"id": "52415800-8b69-11e0-9b19-734f1195ff37",
"name": "256 MB Server",
"links": [
{
"rel": "self",
"href": "http://servers.api.openstack.org/v2/1234/flavors/52415800-8b69-11e0-9b19-734f1195ff37"
},
{
"rel": "bookmark",
"href": "http://servers.api.openstack.org/1234/flavors/52415800-8b69-11e0-9b19-734f1195ff37"
}
]
},
"metadata": {
"My Server Name": "Apache1"
},
"addresses": {
"public": [
{
"version": 4,
"addr": "67.23.10.138"
},
{
"version": 6,
"addr": "::babe:67.23.10.138"
}
],
"private": [
{
"version": 4,
"addr": "10.176.42.19"
},
{
"version": 6,
"addr": "::babe:10.176.42.19"
}
]
},
"links": [
{
"rel": "self",
"href": "http://servers.api.openstack.org/v2/1234/servers/52415800-8b69-11e0-9b19-734fcece0043"
},
{
"rel": "bookmark",
"href": "http://servers.api.openstack.org/1234/servers/52415800-8b69-11e0-9b19-734fcece0043"
}
]
}
}

 

 

 

Request

Adres

Opis

Parametry requestu

Parametry odpowiedzi

DELETE

/v2/{tenant_id}/servers/{server_id}

Usuwa wskazany serwer

Brak

Brak

 

 

 

 

SERVER METADATA

 

Listuje i zmienia metadane serwerów

 

 

Request

Adres

Opis

Parametry requestu

Parametry odpowiedzi

GET

/v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/metadata

Zwraca metadane wskazanego serwera

Brak

next (Opcjonalny, plain, xsd:anyURI )

Przenosi do kolejnego obiektu metadanych

 

previous (Opcjonalny, plain, xsd:anyURI)

Przenosi do poprzedniego obiektu metadanych

 

 

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:

 

{
  "metadata":
{
    "foo":
"Foo Value"
  }
}

 

Request

Adres

Opis

Parametry requestu

Parametry odpowiedzi

PUT

/v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/metadata

Dodaje lub zmienia metadane wskazanego serwera, według klucza podanego w requeście. Jeśli istniejący element metadanych nie jest aktualizowany, zachowuje swoją wartość.

Zależne od zmienianych danych

next (Opcjonalny, plain, xsd:anyURI )

Przenosi do kolejnego obiektu metadanych

 

previous (Opcjonalny, plain, xsd:anyURI)

Przenosi do poprzedniego obiektu metadanych

 

 

PRZYKŁADOWY REQUEST:

{
  "metadata":
{
    "name":
"test_server"
  }
}PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:

{
  "metadata":
{
    "name":
"test_server",
"server_type":
"test"
  }
}

 

Request

Adres

Opis

Parametry requestu

Parametry odpowiedzi

POST

/v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/metadata

Zmienia (nie dodaje!) metadane wskazanego serwera, według klucza podanego w requeście. Jeśli istniejący element metadanych nie jest aktualizowany, zachowuje swoją wartość.

Zależne od zmienianych danych

next (Opcjonalny, plain, xsd:anyURI )

Przenosi do kolejnego obiektu metadanych

 

previous (Opcjonalny, plain, xsd:anyURI)

Przenosi do poprzedniego obiektu metadanych

 

 

PRZYKŁADOWY REQUEST:

{
  "metadata":
{
    "name":
"test_server"
  }
}PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:

{
  "metadata":
{
    "name":
"test_server",
"server_type":
"test"
  }
}

 

Request

Adres

Opis

Parametry requestu

Parametry odpowiedzi

GET

/v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/metadata/{key}

Zwraca szczegóły metadanych dla wskazanego klucza

Brak

metadata
Obiekt metadanych serwera

 

 

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:

{
  "metadata":
{
    "name":
"test_server",
"server_type":
"test"
  }
}

 

Request

Adres

Opis

Parametry requestu

Parametry odpowiedzi

PUT

/v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/metadata/{key}

Zmienia metadane dla klucza wskazanego w URL

Zależne od zmienianych danych

metadata
Obiekt metadanych serwera

 

 

PRZYKŁADOWY REQUEST:

{
  "metadata":
{
    "name":
"test_server"
  }
}PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:

{
  "metadata":
{
    "name":
"test_server",
"server_type":
"test"
  }
}

SERVER ACTIONS

 

Czynności związane z serwerami – np. Zmiana hasła, reboot, rebuild itp.

 

 

Request

Adres

Opis

Parametry requestu

Parametry odpowiedzi

POST

/v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/action

Zmienia hasło

Według przykładu podanego poniżej

Brak

 

 

PRZYKŁADOWY REQUEST:

 

{
"changePassword": {
"adminPass": "foo"
}
}

 

 

Request

Adres

Opis

Parametry requestu

Parametry odpowiedzi

POST

/v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/action

Rebootuje serwer

Według przykładu podanego poniżej

Brak

 

PRZYKŁADOWY REQUEST:

 

{
"reboot": {
"type": "SOFT"
}
}

 

 

Request

Adres

Opis

Parametry requestu

Parametry odpowiedzi

POST

/v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/action

Odbudowuje serwer

Location (header, xsd:anyURI)

URL serwera do odbudowania

 

Wskazane w przykładowej odpowiedzi

 

PRZYKŁADOWY REQUEST:

 

{
"rebuild": {
"imageRef": "http://api.serwery.pl/v2/32278/images/70a599e0-31e7-49b7-b260-868f441e862b",
"name": "foobar",
"adminPass": "seekr3t",
"accessIPv4": "1.2.3.4",
"accessIPv6": "fe80::100",
"metadata": {
"meta var": "meta val"
},
"personality": [
{
"path": "/etc/banner.txt",
"contents": "ICAgICAgDQoiQSBjbG91ZCBkb2VzIG5vdCBrbm93IHdoeSBp dCBtb3ZlcyBpbiBqdXN0IHN1Y2ggYSBkaXJlY3Rpb24gYW5k IGF0IHN1Y2ggYSBzcGVlZC4uLkl0IGZlZWxzIGFuIGltcHVs c2lvbi4uLnRoaXMgaXMgdGhlIHBsYWNlIHRvIGdvIG5vdy4g QnV0IHRoZSBza3kga25vd3MgdGhlIHJlYXNvbnMgYW5kIHRo ZSBwYXR0ZXJucyBiZWhpbmQgYWxsIGNsb3VkcywgYW5kIHlv dSB3aWxsIGtub3csIHRvbywgd2hlbiB5b3UgbGlmdCB5b3Vy c2VsZiBoaWdoIGVub3VnaCB0byBzZWUgYmV5b25kIGhvcml6 b25zLiINCg0KLVJpY2hhcmQgQmFjaA=="
}
]
}
}

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:

 

{
"server": {
"accessIPv4": "1.2.3.4",
"accessIPv6": "fe80::100",
"addresses": {
"private": [
{
"addr": "192.168.0.3",
"version": 4
}
]
},
"adminPass": "seekr3t",
"created": "2012-09-12T17:20:36Z",
"flavor": {
"id": "1",
"links": [
{
"href": "http://api.serwery.pl/openstack/flavors/1",
"rel": "bookmark"
}
]
},
"hostId": "1e3da81662354c25560b7e5ea6d8123031f67168b6992f20bb84df69",
"id": "075e40fe-9f03-4652-ba8e-5f8e2547899a",
"image": {
"id": "70a599e0-31e7-49b7-b260-868f441e862b",
"links": [
{
"href": "http://api.serwery.pl/openstack/images/70a599e0-31e7-49b7-b260-868f441e862b",
"rel": "bookmark"
}
]
},
"links": [
{
"href": "http://api.serwery.pl/v2/openstack/servers/075e40fe-9f03-4652-ba8e-5f8e2547899a",
"rel": "self"
},
{
"href": "http://api.serwery.pl/openstack/servers/075e40fe-9f03-4652-ba8e-5f8e2547899a",
"rel": "bookmark"
}
],
"metadata": {
"meta var": "meta val"
},
"name": "foobar",
"progress": 0,
"status": "ACTIVE",
"tenant_id": "openstack",
"updated": "2012-09-12T17:20:37Z",
"user_id": "fake"
}
}

 

 

Request

Adres

Opis

Parametry requestu

Parametry odpowiedzi

POST

/v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/action

Zmienia konfigurację (flavor) serwera na inną predefiniowaną konfigurację

Według przykładu podanego poniżej

Brak

 

 

PRZYKŁADOWY REQUEST:

 

{
"resize": {
"flavorRef": "2"
}
}

 

 

 

Request

Adres

Opis

Parametry requestu

Parametry odpowiedzi

POST

/v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/action

Potwierdza oczekująca operację resize

Według przykładu podanego poniżej

Brak

 

PRZYKŁADOWY REQUEST:

 

{
"confirmResize": null
}

 

 

 

Request

Adres

Opis

Parametry requestu

Parametry odpowiedzi

POST

/v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/action

Anuluje oczekującą operację resize

Według przykładu podanego poniżej

Brak

 

PRZYKŁADOWY REQUEST:

 

{
"revertResize": null
}

 

 

 

Request

Adres

Opis

Parametry requestu

Parametry odpowiedzi

POST

/v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/action

Tworzy nowy obraz na bazie serwera

name (plain, csapi:ServerForCreate)

Nazwa snapshota

 

createImage (plain, csapi:ServerForCreate)

Reprezentacja snapshota (słownik)

 

 

metadata (Opcjonalny, plain, csapi:ServerForCreate)

Metadane klucz:wartość (po 255 bajtów każde)

 

Brak

 

PRZYKŁADOWY REQUEST:

 

{
"createImage": {
"name": "foo-image",
"metadata": {
"myvar": "foobar"
}
}
}

 

 

 

 

FLAVORS

 

Listowanie I szczegóły dostępnych flavors, czyli predefiniowanych konfiguracji serwerów – każdy flavor to unikalna kombinacja możliwości obliczeniowych, pamieci oraz pojemności dyskowej.

 

 

Request

Adres

Opis

Parametry requestu

Parametry odpowiedzi

GET

/v2/{tenant_id}/flavors

Listuje ID, nazwy I linki do dostępnych konfiguracji

changes-since (Opcjonalny, query, xsd:dateTime )

Filtr – timestamp oznavzający datę od której flavor uległ zmianie

 

minDisk (Opcjonalny, query, xsd:int )

minimalna powierzchnia dyskowa (w GB) poszukiwanej konfiguracji

 

minRam (Opcjonalny, query, xsd:int)

minimalna ilość ramu w poszukiwanej konfiguracji

 

limit (Opcjonalny, query, xsd:int )

Filtr: limit wyników do zwrócenia

 

images (plain, csapi:ImagesWithOnlyIDsNamesLinks )

Informacje o konfiguracji

 

next (Opcjonalny, plain, xsd:anyURI )

Przenosi do kolejnego obiektu metadanych

 

previous (Opcjonalny, plain, xsd:anyURI)

Przenosi do poprzedniego obiektu metadanych

 

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:

 

{
"flavors": [
{
"id": "1",
"links": [
{
"href": "http://api.serwery.pl/v2/openstack/flavors/1",
"rel": "self"
},
{
"href": "http://api.serwery.pl/openstack/flavors/1",
"rel": "bookmark"
}
],
"name": "m1.tiny"
},
{
"id": "2",
"links": [
{
"href": "http://api.serwery.pl/v2/openstack/flavors/2",
"rel": "self"
},
{
"href": "http://api.serwery.pl/openstack/flavors/2",
"rel": "bookmark"
}
],
"name": "m1.small"
},
{
"id": "3",
"links": [
{
"href": "http://api.serwery.pl/v2/openstack/flavors/3",
"rel": "self"
},
{
"href": "http://api.serwery.pl/openstack/flavors/3",
"rel": "bookmark"
}
],
"name": "m1.medium"
},
{
"id": "4",
"links": [
{
"href": "http://api.serwery.pl/v2/openstack/flavors/4",
"rel": "self"
},
{
"href": "http://api.serwery.pl/openstack/flavors/4",
"rel": "bookmark"
}
],
"name": "m1.large"
},
{
"id": "5",
"links": [
{
"href": "http://api.serwery.pl/v2/openstack/flavors/5",
"rel": "self"
},
{
"href": "http://api.serwery.pl/openstack/flavors/5",
"rel": "bookmark"
}
],
"name": "m1.xlarge"
}
]
}

 

 

Request

Adres

Opis

Parametry requestu

Parametry odpowiedzi

GET

/v2/{tenant_id}/flavors/detail

Szczegóły dostępnych konfiguracji

changes-since (Opcjonalny, query, xsd:dateTime )

Filtr – timestamp oznavzający datę od której flavor uległ zmianie

 

minDisk (Opcjonalny, query, xsd:int )

minimalna powierzchnia dyskowa (w GB) poszukiwanej konfiguracji

 

minRam (Opcjonalny, query, xsd:int)

minimalna ilość ramu w poszukiwanej konfiguracji

 

limit (Opcjonalny, query, xsd:int )

Filtr: limit wyników do zwrócenia

images (plain, csapi:ImagesWithOnlyIDsNamesLinks )

Informacje o konfiguracji

 

next (Opcjonalny, plain, xsd:anyURI )

Przenosi do kolejnego obiektu metadanych

 

previous (Opcjonalny, plain, xsd:anyURI)

Przenosi do poprzedniego obiektu metadanych

 

 

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:

 

{
"flavors": [
{
"id": "1",
"links": [
{
"href": "http://api.serwery.pl/v2/openstack/flavors/1",
"rel": "self"
},
{
"href": "http://api.serwery.pl/openstack/flavors/1",
"rel": "bookmark"
}
],
"name": "m1.tiny"
},
{
"id": "2",
"links": [
{
"href": "http://api.serwery.pl/v2/openstack/flavors/2",
"rel": "self"
},
{
"href": "http://api.serwery.pl/openstack/flavors/2",
"rel": "bookmark"
}
],
"name": "m1.small"
},
{
"id": "3",
"links": [
{
"href": "http://api.serwery.pl/v2/openstack/flavors/3",
"rel": "self"
},
{
"href": "http://api.serwery.pl/openstack/flavors/3",
"rel": "bookmark"
}
],
"name": "m1.medium"
},
{
"id": "4",
"links": [
{
"href": "http://api.serwery.pl/v2/openstack/flavors/4",
"rel": "self"
},
{
"href": "http://api.serwery.pl/openstack/flavors/4",
"rel": "bookmark"
}
],
"name": "m1.large"
},
{
"id": "5",
"links": [
{
"href": "http://api.serwery.pl/v2/openstack/flavors/5",
"rel": "self"
},
{
"href": "http://api.serwery.pl/openstack/flavors/5",
"rel": "bookmark"
}
],
"name": "m1.xlarge"
}
]
}

 

 

Request

Adres

Opis

Parametry requestu

Parametry odpowiedzi

GET

/v2/{tenant_id}/flavors/{flavor_id}

Szczegóły wskazanej konfiguracji

Brak

 

 

 

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:

 

{
"flavor": {
"disk": 1,
"id": "1",
"links": [
{
"href": "http://api.serwery.pl/v2/openstack/flavors/1",
"rel": "self"
},
{
"href": "http://api.serwery.pl/openstack/flavors/1",
"rel": "bookmark"
}
],
"name": "m1.tiny",
"ram": 512,
"vcpus": 1
}
}

 

IMAGES

 

Listowanie i szczegóły dostępnych obrazów. Obraz jest zestawem plików służących do założenia i odbudowy serwera (np. kompletny system operacyjny, system operacyjny z wprowadzonymi zmianami itp.)

 

 

Request

Adres

Opis

Parametry requestu

Parametry odpowiedzi

GET

/v2/{tenant_id}/images

Listuje ID, nazwy I linki dostępnych obrazów

changes-since (opcjonalny, query, xsd:dateTime )

Filtr: timestamp określający wylistowanie obrazówktóre zmienily status od wskazanego czasu

 

server (Opcjonalny, query, xsd:anyURI )

Filtr: Zawężenie wyników do serwera

 

flavor (Opcjonalny, query, xsd:anyURI)

Filtr: Zawężenie wyników do konkretnego rodzaju instancji (flavor), format URL

 

name (Opcjonalny, query, xsd:string)

Filtr: Nazwa serwera (zawężenie wyniku zapytania) – string.

 

limit (Opcjonalny, query, xsd:int)

Integer określanjący limit wartości które mają zostać zwrócone

 

status (Opcjonalny, query, csapi:ServerStatus )

Filtr: zawężenie wyniku do serwerów o określonym statusie, na przykład “ACTIVE”

 

type (Opcjonalny, query, xsd:string)

Rodzaj obrazu, np. “BASE”, “SERVER”, “ALL”

images (plain, csapi:ImagesWithOnlyIDsNamesLinks )

Informacje o obrazie

 

next (Opcjonalny, plain, xsd:anyURI )

Przenosi do kolejnego obiektu metadanych

 

previous (Opcjonalny, plain, xsd:anyURI)

Przenosi do poprzedniego obiektu metadanych

 

 

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:

 

{
"images": [
{
"id": "70a599e0-31e7-49b7-b260-868f441e862b",
"links": [
{
"href": "http://api.serwery.pl/v2/openstack/images/70a599e0-31e7-49b7-b260-868f441e862b",
"rel": "self"
},
{
"href": "http://api.serwery.pl/openstack/images/70a599e0-31e7-49b7-b260-868f441e862b",
"rel": "bookmark"
},
{
"href": "http://glance.api.serwery.pl/openstack/images/70a599e0-31e7-49b7-b260-868f441e862b",
"rel": "alternate",
"type": "application/vnd.openstack.image"
}
],
"name": "fakeimage7"
},
{
"id": "155d900f-4e14-4e4c-a73d-069cbf4541e6",
"links": [
{
"href": "http://api.serwery.pl/v2/openstack/images/155d900f-4e14-4e4c-a73d-069cbf4541e6",
"rel": "self"
},
{
"href": "http://api.serwery.pl/openstack/images/155d900f-4e14-4e4c-a73d-069cbf4541e6",
"rel": "bookmark"
},
{
"href": "http://glance.api.serwery.pl/openstack/images/155d900f-4e14-4e4c-a73d-069cbf4541e6",
"rel": "alternate",
"type": "application/vnd.openstack.image"
}
],
"name": "fakeimage123456"
},
{
"id": "a2459075-d96c-40d5-893e-577ff92e721c",
"links": [
{
"href": "http://api.serwery.pl/v2/openstack/images/a2459075-d96c-40d5-893e-577ff92e721c",
"rel": "self"
},
{
"href": "http://api.serwery.pl/openstack/images/a2459075-d96c-40d5-893e-577ff92e721c",
"rel": "bookmark"
},
{
"href": "http://glance.api.serwery.pl/openstack/images/a2459075-d96c-40d5-893e-577ff92e721c",
"rel": "alternate",
"type": "application/vnd.openstack.image"
}
],
"name": "fakeimage123456"
},
{
"id": "a440c04b-79fa-479c-bed1-0b816eaec379",
"links": [
{
"href": "http://api.serwery.pl/v2/openstack/images/a440c04b-79fa-479c-bed1-0b816eaec379",
"rel": "self"
},
{
"href": "http://api.serwery.pl/openstack/images/a440c04b-79fa-479c-bed1-0b816eaec379",
"rel": "bookmark"
},
{
"href": "http://glance.api.serwery.pl/openstack/images/a440c04b-79fa-479c-bed1-0b816eaec379",
"rel": "alternate",
"type": "application/vnd.openstack.image"
}
],
"name": "fakeimage6"
},
{
"id": "c905cedb-7281-47e4-8a62-f26bc5fc4c77",
"links": [
{
"href": "http://api.serwery.pl/v2/openstack/images/c905cedb-7281-47e4-8a62-f26bc5fc4c77",
"rel": "self"
},
{
"href": "http://api.serwery.pl/openstack/images/c905cedb-7281-47e4-8a62-f26bc5fc4c77",
"rel": "bookmark"
},
{
"href": "http://glance.api.serwery.pl/openstack/images/c905cedb-7281-47e4-8a62-f26bc5fc4c77",
"rel": "alternate",
"type": "application/vnd.openstack.image"
}
],
"name": "fakeimage123456"
},
{
"id": "cedef40a-ed67-4d10-800e-17455edce175",
"links": [
{
"href": "http://api.serwery.pl/v2/openstack/images/cedef40a-ed67-4d10-800e-17455edce175",
"rel": "self"
},
{
"href": "http://api.serwery.pl/openstack/images/cedef40a-ed67-4d10-800e-17455edce175",
"rel": "bookmark"
},
{
"href": "http://glance.api.serwery.pl/openstack/images/cedef40a-ed67-4d10-800e-17455edce175",
"rel": "alternate",
"type": "application/vnd.openstack.image"
}
],
"name": "fakeimage123456"
},
{
"id": "76fa36fc-c930-4bf3-8c8a-ea2a2420deb6",
"links": [
{
"href": "http://api.serwery.pl/v2/openstack/images/76fa36fc-c930-4bf3-8c8a-ea2a2420deb6",
"rel": "self"
},
{
"href": "http://api.serwery.pl/openstack/images/76fa36fc-c930-4bf3-8c8a-ea2a2420deb6",
"rel": "bookmark"
},
{
"href": "http://glance.api.serwery.pl/openstack/images/76fa36fc-c930-4bf3-8c8a-ea2a2420deb6",
"rel": "alternate",
"type": "application/vnd.openstack.image"
}
],
"name": "fakeimage123456"
}
]
}

 

 

Request

Adres

Opis

Parametry requestu

Parametry odpowiedzi

GET

/v2/{tenant_id}/images/detail

Szczegóły dostępnych obrazów

changes-since (opcjonalny, query, xsd:dateTime )

Filtr: timestamp określający wylistowanie obrazówktóre zmienily status od wskazanego czasu

 

server (Opcjonalny, query, xsd:anyURI )

Filtr: Zawężenie wyników do serwera

 

flavor (Opcjonalny, query, xsd:anyURI)

Filtr: Zawężenie wyników do konkretnego rodzaju instancji (flavor), format URL

 

name (Opcjonalny, query, xsd:string)

Filtr: Nazwa serwera (zawężenie wyniku zapytania) – string.

 

limit (Opcjonalny, query, xsd:int)

Integer określanjący limit wartości które mają zostać zwrócone

 

status (Opcjonalny, query, csapi:ServerStatus )

Filtr: zawężenie wyniku do serwerów o określonym statusie, na przykład “ACTIVE”

 

type (Opcjonalny, query, xsd:string)

Rodzaj obrazu, np. “BASE”, “SERVER”, “ALL”

next (Opcjonalny, plain, xsd:anyURI )

Przenosi do kolejnego obiektu metadanych

 

previous (Opcjonalny, plain, xsd:anyURI)

Przenosi do poprzedniego obiektu metadanych

 

 

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:

 

{
"images": [
{
"created": "2011-01-01T01:02:03Z",
"id": "70a599e0-31e7-49b7-b260-868f441e862b",
"links": [
{
"href": "http://api.serwery.pl/v2/openstack/images/70a599e0-31e7-49b7-b260-868f441e862b",
"rel": "self"
},
{
"href": "http://api.serwery.pl/openstack/images/70a599e0-31e7-49b7-b260-868f441e862b",
"rel": "bookmark"
},
{
"href": "http://glance.api.serwery.pl/openstack/images/70a599e0-31e7-49b7-b260-868f441e862b",
"rel": "alternate",
"type": "application/vnd.openstack.image"
}
],
"metadata": {
"architecture": "x86_64",
"auto_disk_config": "True",
"kernel_id": "nokernel",
"ramdisk_id": "nokernel"
},
"minDisk": 0,
"minRam": 0,
"name": "fakeimage7",
"progress": 100,
"status": "ACTIVE",
"updated": "2011-01-01T01:02:03Z"
},
{
"created": "2011-01-01T01:02:03Z",
"id": "155d900f-4e14-4e4c-a73d-069cbf4541e6",
"links": [
{
"href": "http://api.serwery.pl/v2/openstack/images/155d900f-4e14-4e4c-a73d-069cbf4541e6",
"rel": "self"
},
{
"href": "http://api.serwery.pl/openstack/images/155d900f-4e14-4e4c-a73d-069cbf4541e6",
"rel": "bookmark"
},
{
"href": "http://glance.api.serwery.pl/openstack/images/155d900f-4e14-4e4c-a73d-069cbf4541e6",
"rel": "alternate",
"type": "application/vnd.openstack.image"
}
],
"metadata": {
"architecture": "x86_64",
"kernel_id": "nokernel",
"ramdisk_id": "nokernel"
},
"minDisk": 0,
"minRam": 0,
"name": "fakeimage123456",
"progress": 100,
"status": "ACTIVE",
"updated": "2011-01-01T01:02:03Z"
},
{
"created": "2011-01-01T01:02:03Z",
"id": "a2459075-d96c-40d5-893e-577ff92e721c",
"links": [
{
"href": "http://api.serwery.pl/v2/openstack/images/a2459075-d96c-40d5-893e-577ff92e721c",
"rel": "self"
},
{
"href": "http://api.serwery.pl/openstack/images/a2459075-d96c-40d5-893e-577ff92e721c",
"rel": "bookmark"
},
{
"href": "http://glance.api.serwery.pl/openstack/images/a2459075-d96c-40d5-893e-577ff92e721c",
"rel": "alternate",
"type": "application/vnd.openstack.image"
}
],
"metadata": {
"kernel_id": "nokernel",
"ramdisk_id": "nokernel"
},
"minDisk": 0,
"minRam": 0,
"name": "fakeimage123456",
"progress": 100,
"status": "ACTIVE",
"updated": "2011-01-01T01:02:03Z"
},
{
"created": "2011-01-01T01:02:03Z",
"id": "a440c04b-79fa-479c-bed1-0b816eaec379",
"links": [
{
"href": "http://api.serwery.pl/v2/openstack/images/a440c04b-79fa-479c-bed1-0b816eaec379",
"rel": "self"
},
{
"href": "http://api.serwery.pl/openstack/images/a440c04b-79fa-479c-bed1-0b816eaec379",
"rel": "bookmark"
},
{
"href": "http://glance.api.serwery.pl/openstack/images/a440c04b-79fa-479c-bed1-0b816eaec379",
"rel": "alternate",
"type": "application/vnd.openstack.image"
}
],
"metadata": {
"architecture": "x86_64",
"auto_disk_config": "False",
"kernel_id": "nokernel",
"ramdisk_id": "nokernel"
},
"minDisk": 0,
"minRam": 0,
"name": "fakeimage6",
"progress": 100,
"status": "ACTIVE",
"updated": "2011-01-01T01:02:03Z"
},
{
"created": "2011-01-01T01:02:03Z",
"id": "c905cedb-7281-47e4-8a62-f26bc5fc4c77",
"links": [
{
"href": "http://api.serwery.pl/v2/openstack/images/c905cedb-7281-47e4-8a62-f26bc5fc4c77",
"rel": "self"
},
{
"href": "http://api.serwery.pl/openstack/images/c905cedb-7281-47e4-8a62-f26bc5fc4c77",
"rel": "bookmark"
},
{
"href": "http://glance.api.serwery.pl/openstack/images/c905cedb-7281-47e4-8a62-f26bc5fc4c77",
"rel": "alternate",
"type": "application/vnd.openstack.image"
}
],
"metadata": {
"kernel_id": "155d900f-4e14-4e4c-a73d-069cbf4541e6",
"ramdisk_id": null
},
"minDisk": 0,
"minRam": 0,
"name": "fakeimage123456",
"progress": 100,
"status": "ACTIVE",
"updated": "2011-01-01T01:02:03Z"
},
{
"created": "2011-01-01T01:02:03Z",
"id": "cedef40a-ed67-4d10-800e-17455edce175",
"links": [
{
"href": "http://api.serwery.pl/v2/openstack/images/cedef40a-ed67-4d10-800e-17455edce175",
"rel": "self"
},
{
"href": "http://api.serwery.pl/openstack/images/cedef40a-ed67-4d10-800e-17455edce175",
"rel": "bookmark"
},
{
"href": "http://glance.api.serwery.pl/openstack/images/cedef40a-ed67-4d10-800e-17455edce175",
"rel": "alternate",
"type": "application/vnd.openstack.image"
}
],
"metadata": {
"kernel_id": "nokernel",
"ramdisk_id": "nokernel"
},
"minDisk": 0,
"minRam": 0,
"name": "fakeimage123456",
"progress": 100,
"status": "ACTIVE",
"updated": "2011-01-01T01:02:03Z"
},
{
"created": "2011-01-01T01:02:03Z",
"id": "76fa36fc-c930-4bf3-8c8a-ea2a2420deb6",
"links": [
{
"href": "http://api.serwery.pl/v2/openstack/images/76fa36fc-c930-4bf3-8c8a-ea2a2420deb6",
"rel": "self"
},
{
"href": "http://api.serwery.pl/openstack/images/76fa36fc-c930-4bf3-8c8a-ea2a2420deb6",
"rel": "bookmark"
},
{
"href": "http://glance.api.serwery.pl/openstack/images/76fa36fc-c930-4bf3-8c8a-ea2a2420deb6",
"rel": "alternate",
"type": "application/vnd.openstack.image"
}
],
"metadata": {
"kernel_id": "nokernel",
"ramdisk_id": "nokernel"
},
"minDisk": 0,
"minRam": 0,
"name": "fakeimage123456",
"progress": 100,
"status": "ACTIVE",
"updated": "2011-01-01T01:02:03Z"
}
]
}

 

 

Request

Adres

Opis

Parametry requestu

Parametry odpowiedzi

GET

/v2/{tenant_id}/images/{image_id}

Szczegóły wskazanego obrazu

brak

 

 

 

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:

 

{
"image": {
"created": "2011-01-01T01:02:03Z",
"id": "70a599e0-31e7-49b7-b260-868f441e862b",
"links": [
{
"href": "http://api.serwery.pl/v2/openstack/images/70a599e0-31e7-49b7-b260-868f441e862b",
"rel": "self"
},
{
"href": "http://api.serwery.pl/openstack/images/70a599e0-31e7-49b7-b260-868f441e862b",
"rel": "bookmark"
},
{
"href": "http://glance.api.serwery.pl/openstack/images/70a599e0-31e7-49b7-b260-868f441e862b",
"rel": "alternate",
"type": "application/vnd.openstack.image"
}
],
"metadata": {
"architecture": "x86_64",
"auto_disk_config": "True",
"kernel_id": "nokernel",
"ramdisk_id": "nokernel"
},
"minDisk": 0,
"minRam": 0,
"name": "fakeimage7",
"progress": 100,
"status": "ACTIVE",
"updated": "2011-01-01T01:02:03Z"
}
}

 

 

Request

Adres

Opis

Parametry requestu

Parametry odpowiedzi

DELETE

/v2/{tenant_id}/images/{image_id}

Usuwa wskazany obraz

Brak

Brak

 

 

 

 

 

CINDER

CINDER (Block Storage API v2)

(http://developer.openstack.org/api-ref-blockstorage-v2.html)

 

zarządzanie wolumenami i snapshotami wolumenów

 

Adres punktu dostępowego (public url) przekazuje Keystone podczas autoryzacji

 

 

 

VOLUMES

 

 

Request

Adres

Opis

Parametry requestu

Parametry odpowiedzi

POST

/v2/{tenant_id}/volumes

Tworzy wolumen. Aby stworzyć wolumen bootowalny, flaga 'bootable' musi zostać ustawiona na 'true' w parametrach requestu.

availability_zone (Opcjonalny, plain, xsd:string)

Availability zone dla wolumenu

 

source_volid (Opcjonalny, plain, csapi:uuid)

Aby stworzyć wolumen na bazie istniejącego, podaj ID istniejącego wolumenu

 

display_description (Opcjonalny, plain, xsd:string)

Opis wolumenu

 

snapshot_id (Opcjonalny, plain csapi:uuid )

Aby stworzyć wolumen na bazie istniejącego snapshota, podaj ID snapshota.

 

size (plain, xsd:int )

Rozmiar wolumenu w GB

 

display_name (Opcjonalny, plain xsd:string)

Nazwa wolumenu

 

imageRef (Opcjonalny, plain csapi:uuid )

ID image na bazie którego stworzyć wolumen. Bootowalny wolumen wymaga podania tego parametru

 

volume_type (Opcjonalny, plain xsd:string )

Typ wolumenu

 

bootable (Opcjonalny, plain xsd:boolean )

Włącza/wyłącza parametr 'bootable'. Instancja może być uruchamiana z bootowalnego wolumenu.

 

metadata (Opcjonalny, plain xsd:string )

Jedna lub więcej par klucz : wartość dodawana do wolumenu

 

 

status (plain xsd:string )

Status wolumenu

display_name (Opcjonalny, plain xsd:string)

Nazwa wolumenu

 

availability_zone (Opcjonalny, plain, xsd:string)

Availability zone dla wolumenu

 

bootable (Opcjonalny, plain xsd:boolean )

Aktualny parametr 'bootable'. Instancja może być uruchamiana z bootowalnego wolumenu.

 

display_description (Opcjonalny, plain, xsd:string)

Opis wolumenu

 

volume_type (Opcjonalny, plain xsd:string )

Typ wolumenu

 

snapshot_id (Opcjonalny, plain csapi:uuid )

ID snapshota – jeśli użyto

 

source_volid (Opcjonalny, plain, csapi:uuid)

ID istniejącego wolumenu na bazie którego stworzono wolumen – jeśli użyto

 

metadata (Opcjonalny, plain xsd:string )

Jedna lub więcej par klucz : wartość dodawana do wolumenu

 

size (plain, xsd:int )

Rozmiar wolumenu w GB

 

attachments (plain xsd:string )

Jedno lub więceń połączeń z instancjami

 

created_at (plain xsd:datetime)

Data I czas utworzenia wolumenu

 

id (plain csapi:uuid )

ID wolumenu.

 

 

PRZYKŁADOWY REQUEST:

 

{
  "volume":
{
    "availability_zone":
null,
    "source_volid":
null,
    "display_description":
null,
    "snapshot_id":
null,
    "size":
10,
    "display_name":
"my_volume",
    "imageRef":
null,
    "volume_type":
null,
    "metadata":
{}
  }
}

 

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:

 

{
  "volume":
{
    "status":
"creating",
    "display_name":
"my_volume",
    "attachments":
[],
    "availability_zone":
"nova",
    "bootable":
"false",
    "created_at":
"2014-02-21T19:52:04.949734",
    "display_description":
null,
    "volume_type":
"None",
    "snapshot_id":
null,
    "source_volid":
null,
    "metadata":
{},
    "id":
"93c2e2aa-7744-4fd6-a31a-80c4726b08d7",
    "size":
10
  }
}

 

Request

Adres

Opis

Parametry requestu

Parametry odpowiedzi

GET

/v2/{tenant_id}/volumes

Zwraca podsumowanie informacji o wszystkich wolumenach do których dostęp posiada tenant wykonujący request

Brak

W przykładzie odpowiedzi

 

 

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:

 

{
  "volumes":
[
    {
      "id":
"45baf976-c20a-4894-a7c3-c94b7376bf55",
      "links":
[
        {
          "href":
"http://localhost:8776/v2/0c2eba2c5af04d3f9e9d0d410b371fde/volumes/45baf976-c20a-4894-a7c3-c94b7376bf55",
          "rel":
"self"
        },
        {
          "href":
"http://localhost:8776/0c2eba2c5af04d3f9e9d0d410b371fde/volumes/45baf976-c20a-4894-a7c3-c94b7376bf55",
          "rel":
"bookmark"
        }
      ],
      "name":
"vol-004"
    },
    {
      "id":
"5aa119a8-d25b-45a7-8d1b-88e127885635",
      "links":
[
        {
          "href":
"http://localhost:8776/v2/0c2eba2c5af04d3f9e9d0d410b371fde/volumes/5aa119a8-d25b-45a7-8d1b-88e127885635",
          "rel":
"self"
        },
        {
          "href":
"http://localhost:8776/0c2eba2c5af04d3f9e9d0d410b371fde/volumes/5aa119a8-d25b-45a7-8d1b-88e127885635",
          "rel":
"bookmark"
        }
      ],
      "name":
"vol-003"
    }
  ]
}

 

 

Request

Adres

Opis

Parametry requestu

Parametry odpowiedzi

GET

/v2/{tenant_id}/volumes/detail

Zwraca szczegółowe informacje o wszystkich wolumenach do których dostęp posiada tenant wykonujący request

Brak

W przykładzie odpowiedzi

 

 

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:

 

{
  "volumes":
[
    {
      "status":
"available",
      "attachments":
[],
      "links":
[
        {
          "href":
"http://localhost:8776/v2/0c2eba2c5af04d3f9e9d0d410b371fde/volumes/45baf976-c20a-4894-a7c3-c94b7376bf55",
          "rel":
"self"
        },
        {
          "href":
"http://localhost:8776/0c2eba2c5af04d3f9e9d0d410b371fde/volumes/45baf976-c20a-4894-a7c3-c94b7376bf55",
          "rel":
"bookmark"
        }
      ],
      "availability_zone":
"nova",
      "os-vol-host-attr:host":
"ip-10-168-107-25",
      "source_volid":
null,
      "snapshot_id":
null,
      "id":
"45baf976-c20a-4894-a7c3-c94b7376bf55",
      "description":
"Another volume.",
      "name":
"vol-004",
      "created_at":
"2013-02-25T06:36:28.000000",
      "volume_type":
"None",
      "os-vol-tenant-attr:tenant_id":
"0c2eba2c5af04d3f9e9d0d410b371fde",
      "size":
1,
      "metadata":
{
        "contents":
"junk"
      }
    },
    {
      "status":
"available",
      "attachments":
[],
      "links":
[
        {
          "href":
"http://localhost:8776/v2/0c2eba2c5af04d3f9e9d0d410b371fde/volumes/5aa119a8-d25b-45a7-8d1b-88e127885635",
          "rel":
"self"
        },
        {
          "href":
"http://localhost:8776/0c2eba2c5af04d3f9e9d0d410b371fde/volumes/5aa119a8-d25b-45a7-8d1b-88e127885635",
          "rel":
"bookmark"
        }
      ],
      "availability_zone":
"nova",
      "os-vol-host-attr:host":
"ip-10-168-107-25",
      "source_volid":
null,
      "snapshot_id":
null,
      "id":
"5aa119a8-d25b-45a7-8d1b-88e127885635",
      "description":
"This is yet, another volume.",
      "name":
"vol-003",
      "created_at":
"2013-02-25T02:40:21.000000",
      "volume_type":
"None",
      "os-vol-tenant-attr:tenant_id":
"0c2eba2c5af04d3f9e9d0d410b371fde",
      "size":
1,
      "metadata":
{
        "contents":
"not junk"
      }
    }
  ]
}

 

 

Request

Adres

Opis

Parametry requestu

Parametry odpowiedzi

GET

/v2/{tenant_id}/volumes/{volume_id}

Zwraca szczegółowe informacje o wskazanym wolumenie

Brak

W przykładzie odpowiedzi

 

 

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:

 

{
  "volume":
{
    "status":
"available",
    "attachments":
[],
    "links":
[
      {
        "href":
"http://localhost:8776/v2/0c2eba2c5af04d3f9e9d0d410b371fde/volumes/5aa119a8-d25b-45a7-8d1b-88e127885635",
        "rel":
"self"
      },
      {
        "href":
"http://localhost:8776/0c2eba2c5af04d3f9e9d0d410b371fde/volumes/5aa119a8-d25b-45a7-8d1b-88e127885635",
        "rel":
"bookmark"
      }
    ],
    "availability_zone":
"nova",
    "bootable":
"false",
    "os-vol-host-attr:host":
"ip-10-168-107-25",
    "source_volid":
null,
    "snapshot_id":
null,
    "id":
"5aa119a8-d25b-45a7-8d1b-88e127885635",
    "description":
"Super volume.",
    "name":
"vol-002",
    "created_at":
"2013-02-25T02:40:21.000000",
    "volume_type":
"None",
    "os-vol-tenant-attr:tenant_id":
"0c2eba2c5af04d3f9e9d0d410b371fde",
    "size":
1,
    "metadata":
{
      "contents":
"not junk"
    }
  }
}

 

 

Request

Adres

Opis

Parametry requestu

Parametry odpowiedzi

PUT

/v2/{tenant_id}/volumes/{volume_id}

Update informacji o danym wolumenie

display_description (Opcjonalny, plain, xsd:string)

Opis wolumenu

 

display_name (Opcjonalny, plain xsd:string)

Nazwa wolumenu

W przykładzie odpowiedzi

 

 

 

 

 

PRZYKŁADOWY REQUEST:

 

{
  "volume":
{
    "display_name":
"vol-003",
    "display_description":
"This is yet, another volume."
  }
}

 

 

 

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:

 

{
  "volume":
{
    "status":
"available",
    "attachments":
[],
    "links":
[
      {
        "href":
"http://localhost:8776/v2/0c2eba2c5af04d3f9e9d0d410b371fde/volumes/5aa119a8-d25b-45a7-8d1b-88e127885635",
        "rel":
"self"
      },
      {
        "href":
"http://localhost:8776/0c2eba2c5af04d3f9e9d0d410b371fde/volumes/5aa119a8-d25b-45a7-8d1b-88e127885635",
        "rel":
"bookmark"
      }
    ],
    "availability_zone":
"nova",
    "source_volid":
null,
    "snapshot_id":
null,
    "id":
"5aa119a8-d25b-45a7-8d1b-88e127885635",
    "display_description":
"This is yet, another volume.",
    "display_name":
"vol-003",
    "created_at":
"2013-02-25T02:40:21.000000",
    "volume_type":
"None",
    "size":
1,
    "metadata":
{
      "contents":
"not junk"
    }
  }
}

Request

Adres

Opis

Parametry requestu

Parametry odpowiedzi

DELETE

/v2/{tenant_id}/volumes/{volume_id}

Usuwa wskazany wolumen

Brak

Brak

 

 

VOLUME TYPES

 

 

Request

Adres

Opis

Parametry requestu

Parametry odpowiedzi

GET

/v2/{tenant_id}/types

Listuje typy wolumenów

Brak

W podanym przykładzie

 

 

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:

 

{
  "volume_types":
[
    {
      "extra_specs":
{
        "capabilities":
"gpu"
      },
      "id":
"6685584b-1eac-4da6-b5c3-555430cf68ff",
      "name":
"SSD"
    },
    {
      "extra_specs":
{},
      "id":
"8eb69a46-df97-4e41-9586-9a40a7533803",
      "name":
"SATA"
    }
  ]
}

 

Request

Adres

Opis

Parametry requestu

Parametry odpowiedzi

GET

/v2/{tenant_id}/types/{volume_type_id}

Zwraca informacje o konkretnym typie wolumenu

Brak

W podanym przykładzie

 

 

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:

 

{
  "volume_type":
{
    "id":
"6685584b-1eac-4da6-b5c3-555430cf68ff",
    "name":
"SSD",
    "extra_specs":
{
      "capabilities":
"gpu"
    }
  }
}

 

 

 

SNAPSHOTS

 

 

Request

Adres

Opis

Parametry requestu

Parametry odpowiedzi

POST

/v2/{tenant_id}/snapshots

Tworzy snapshot wolumenu (na bazie którego można tworzyć kolejne wolumeny)

snapshot (query string )

Reprezentacja snapshota

 

volume_id (query string )

ID wolumenu którego snapshot jest tworzony

 

force (Optional, query xsd:boolean)

True / false – wskazanie, czy snapshot ma zostać wykonany nawet, gdy wolumen jest zamontowany. Default = false.

 

display_name (Opcjonalny, query string)

Nazwa snapshota, domyślnie: None

 

display_description (Opcjonalny, query string)

Opis snapshota, domyślnie: None

 

Wskazane w przykładowej odpowiedzi

 

 

PRZYKŁADOWY REQUEST:

 

{
  "snapshot":
{
    "name":
"snap-001",
"description":
"Daily backup",
    "volume_id":
"5aa119a8-d25b-45a7-8d1b-88e127885635",
    "force":
true
  }
}

 

 

 

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:

 

{
  "snapshot":
{
    "status":
"creating",
    "description":
"Daily backup",
    "created_at":
"2013-02-25T03:56:53.081642",
    "metadata":
{},
    "volume_id":
"5aa119a8-d25b-45a7-8d1b-88e127885635",
    "size":
1,
    "id":
"ffa9bc5e-1172-4021-acaf-cdcd78a9584d",
    "name":
"snap-001"
  }
}

 

Request

Adres

Opis

Parametry requestu

Parametry odpowiedzi

GET

/v2/{tenant_id}/snapshots

Zwraca podstawowe informacje o wszystkich snapshotach wolumenów do których dostęp ma tenant wykonujący request

Brak

Wskazane w przykładowej odpowiedzi

 

 

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:

 

{
  "snapshots":
[
    {
"status":
"available",
"description":
"Very important",
"created_at":
"2013-02-25T04:13:17.000000",
"metadata":
{},
"volume_id":
"5aa119a8-d25b-45a7-8d1b-88e127885635",
      "size":
1,
      "id":
"2bb856e1-b3d8-4432-a858-09e4ce939389",
      "name":
"snap-001"
    },
    {
"status":
"available",
"description":
"Weekly backup",
"created_at":
"2013-02-25T07:20:38.000000",
"metadata":
{},
"volume_id":
"806092e3-7551-4fff-a005-49016f4943b1",
      "size":
1,
      "id":
"e820db06-58b5-439d-bac6-c01faa3f6499",
      "name":
"snap-002"
    }
  ]
}

 

Request

Adres

Opis

Parametry requestu

Parametry odpowiedzi

GET

/v2/{tenant_id}/snapshots/detail

Zwraca szczegółowe informacje o wszystkich snapshotach wolumenów do których dostęp ma tenant wykonujący request

Brak

Wskazane w przykładowej odpowiedzi

 

 

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:

 

{
  "snapshots":
[
    {
      "status":
"available",
"os-extended-snapshot-attributes:progress":
"100%",
      "description":
"Daily backup",
      "created_at":
"2013-02-25T07:30:12.000000",
      "metadata":
{},
      "volume_id":
"5aa119a8-d25b-45a7-8d1b-88e127885635",
"os-extended-snapshot-attributes:project_id":
"0c2eba2c5af04d3f9e9d0d410b371fde",
      "size":
30,
      "id":
"43f20e0e-2c2c-4770-9d4e-c3d769ae5470",
      "name":
"snap-001"
    },
    {
      "status":
"available",
"os-extended-snapshot-attributes:progress":
"100%",
      "description":
"Weekly backup",
      "created_at":
"2013-02-25T07:20:38.000000",
      "metadata":
{},
      "volume_id":
"806092e3-7551-4fff-a005-49016f4943b1",
"os-extended-snapshot-attributes:project_id":
"0c2eba2c5af04d3f9e9d0d410b371fde",
      "size":
1,
      "id":
"e820db06-58b5-439d-bac6-c01faa3f6499",
      "name":
"snap-002"
    }
  ]
}

 

Request

Adres

Opis

Parametry requestu

Parametry odpowiedzi

GET

/v2/{tenant_id}/snapshots/{snapshot_id}

Zwraca szczegółowe informacje o wskazanym snapshocie

Brak

Wskazane w przykładowej odpowiedzi

 

 

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:

 

{
  "snapshot":
{
    "status":
"available",
"os-extended-snapshot-attributes:progress":
"100%",
    "description":
"Daily backup",
    "created_at":
"2013-02-25T04:13:17.000000",
    "metadata":
{},
    "volume_id":
"5aa119a8-d25b-45a7-8d1b-88e127885635",
"os-extended-snapshot-attributes:project_id":
"0c2eba2c5af04d3f9e9d0d410b371fde",
    "size":
1,
    "id":
"2bb856e1-b3d8-4432-a858-09e4ce939389",
    "name":
"snap-001"
  }
}

 

Request

Adres

Opis

Parametry requestu

Parametry odpowiedzi

PUT

/v2/{tenant_id}/snapshots/{snapshot_id}

Update informacji o danym snapshocie

display_description (Opcjonalny, plain, xsd:string)

Opis wolumenu

 

display_name (Opcjonalny, plain xsd:string)

Nazwa wolumenu

W przykładzie odpowiedzi

 

 

PRZYKŁADOWY REQUEST:

 

{
  "snapshot":
{
    "display_name":
"snap-002",
    "display_description":
"This is yet, another snapshot."
  }
}

 

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:

 

{ "snapshot": { "created_at": "2013-02-20T08:11:34.000000", "display_description": "This is yet, another snapshot", "display_name": "vol-002", "id": "4b502fcb-1f26-45f8-9fe5-3b9a0a52eaf2", "size": 1, "status": "available", "volume_id": "2402b902-0b7a-458c-9c07-7435a826f794" } }

 

Request

Adres

Opis

Parametry requestu

Parametry odpowiedzi

DELETE

/v2/{tenant_id}/snapshots/{snapshot_id}

Usuwa wskazany snapshot

Brak

Brak

 

 

 

Request

Adres

Opis

Parametry requestu

Parametry odpowiedzi

GET

/v2/{tenant_id}/snapshots/{snapshot_id}/metadata

Zwraca szczegóły metadanych snapshota dla wskazanego klucza

Brak

metadata
Obiekt metadanych snapshota

 

 

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:

{
  "snapshot":
{
    "status":
"available",
"os-extended-snapshot-attributes:progress":
"0%",
    "description":
null,
    "created_at":
"2014-05-06T17:59:52.000000",
    "metadata":
{
      "key":
"v2"
    },
    "volume_id":
"ebd80b99-bc3d-4154-9d28-5583baa80580",
"os-extended-snapshot-attributes:project_id":
"7e0105e19cd2466193729ef78b604f79",
    "size":
10,
    "id":
"dfcd17fe-3b64-44ba-b95f-1c9c7109ef95",
    "name":
"my-snapshot"
  }
}

 

Request

Adres

Opis

Parametry requestu

Parametry odpowiedzi

PUT

/v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/metadata/{key}

Zmienia metadane snapshota dla klucza wskazanego w URL

Metadata (plain xsd:string )

Zależne od zmienianych danych, jedna ub więcej par klucz : wartość.

 

Aby wyczyścić wartość, zdefiniuj tylko klucz

 

Aby dodać/zmienić wartość, sprecyzuj parę klucz:wartość.

 

UWAGA: w tym przypadku ignorowany jest lowercase/ uppercase: klucz 'KEY' oraz 'key' oznaczają ten sam klucz w metadanych

 

metadata
Obiekt metadanych snapshota

 

 

PRZYKŁADOWY REQUEST:

{
  "metadata":
{
    "key":
"v2"
  }
}

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:

{
  "metadata":
{
    "key":
"v2"
  }
}

Całodobowe wsparcie klienta

Chcesz poznać więcej szczegółów dotyczących naszej oferty? Zastanawiasz się, która usługa będzie dla Ciebie najlepsza? Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji codziennie, przez całą dobę.

 • 801 800 700 tel. stacjonarne
 • 12 297 88 70 tel. komórkowe
partnerzy serwery.pl